zadośćuczynienie

Życie pokrzywdzonego rozpadło się w 2007 roku – w dniu śmierci jego ojca. Wypadek komunikacyjny, w którym zginął ojciec pokrzywdzonego nagle odmienił życie rodziny, a także przekreślił marzenia i plany. Pokrzywdzony miał wówczas 21 lat, pokładał nadzieję, iż będzie rozwijał się w pełnej oraz szczęśliwej rodzinie. Nic nie zapowiadało tragedii, jaka miała się wkrótce wydarzyć […]

Utrata bliskiej osoby jest niezwykle traumatycznym doświadczenie. Zawsze jest zdarzeniem nieoczekiwanym i nagłym, szczególnie jeżeli śmierć nastąpiła jako skutek wypadku komunikacyjnego.  Zdarzenie takie zawsze  odciska piętno na dalszym życiu rodziny, życiu bliskich osoby która zginęła w wypadku. W roku 2019 na terenie Polski miało miejsce ponad 30.200 wypadków drogowych w których zginęło ok. 3.000 osób, […]

W obecnych czasach najpopularniejszym i najbardziej komfortowym środkiem transportu jest samochód. Oczywiste jest zatem, że pojazdów z roku na rok przybywa. Mimo, iż pojazdy te są coraz bardziej bezpieczne, drogi po których się poruszają coraz lepsze to nadal niestety zdarzają się wypadki komunikacyjne. Niezależnie od tego czy dana osoba uczestnicząca w wypadku komunikacyjnym jest kierowcą, […]

Czy wiesz, że od tego w jakim jesteś wieku i jak kształtują się Twoje „widoki na przyszłość” jest uzależniona wysokość przysługującego Ci zadośćuczynienia za doznane krzywdy? Utrata perspektyw życiowych pokrzywdzonego była jedną z okoliczności braną pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego m.in. w sprawie zawisłej przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie, zakończonej wyrokiem z dnia […]

Poszkodowani często „zadośćuczynienie” i „odszkodowanie” traktują jako tożsame pojęcia. Tymczasem, pojęcia te znacznie się od siebie różnią. Odszkodowanie ma stanowić  rekompensatę szkody majątkowej (poniesione koszty, szkoda rzeczywista, utracone korzyści), którą poniósł poszkodowany. Zadośćuczynienie natomiast stanowi formę rekompensaty pieniężnej za szkodę niemajątkową (ma załagodzić przeżycia, związane z cierpieniem psychicznym lub fizycznym, których doznała osoba pokrzywdzona). Szersze omówienie […]