wypadek komunikacyjny

„Poranek między Wisłą i Bugiem” emitowany przez TVP Lublin 3 często oglądam przy porannej kawie. Tym razem, tj. 17.12.2020r., miałam przyjemność być gościem programu. Tematem przewodnim rozmowy była kwestia dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynienia z tytułu m.in. wypadków komunikacyjnych czy upadków na chodniku, w wyniku których nastąpiła szkoda osobowa oraz kwestie istotne do zabezpieczenia celem późniejszego […]

Dzisiejszy wpis porusza dość trudną tematykę dotykającą problemu ubiegania się o zadośćuczynienie w kontekście śmierci osoby bliskiej. Poszkodowany bez udziału w wypadku Czy wiesz, że może przysługiwać Ci status poszkodowanego na skutek wypadku, pomimo, iż nie brałeś czynnego udziału w zdarzeniu powodującym szkodę? Wówczas możesz stać się tzw. pośrednio poszkodowanym na skutek zdarzenia. Krąg osób pośrednio […]

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego w zakresie kwestii pojazdu? Poniżej przedstawiam przykładowy katalog roszczeń, związanych z powstaniem szkody w pojeździe, kwestią odrębną przy tego typu zdarzeniach są szkody osobowe czy szkody w mieniu przewożonym danym pojazdem. 1. Przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody Poszkodowanemu, którego pojazd podczas wypadku został uszkodzony, […]

Zadośćuczynienie pieniężne z art. 445 § 1 k.c., wypłacane na rzecz pokrzywdzonego stanowi formę naprawienia szkody niemajątkowej. Poszkodowany może uzyskać, od zobowiązanego do naprawienia szkody, należną sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zarówno cierpienia fizyczne w postaci bólu oraz cierpienia psychiczne sprowadzające się do negatywnych odczuć przeżywanych przez pokrzywdzonego, w związku z doznanymi dolegliwościami bólowymi […]