sąd

W obecnych czasach najpopularniejszym i najbardziej komfortowym środkiem transportu jest samochód. Oczywiste jest zatem, że pojazdów z roku na rok przybywa. Mimo, iż pojazdy te są coraz bardziej bezpieczne, drogi po których się poruszają coraz lepsze to nadal niestety zdarzają się wypadki komunikacyjne. Niezależnie od tego czy dana osoba uczestnicząca w wypadku komunikacyjnym jest kierowcą, […]

Czy wiesz, że od tego w jakim jesteś wieku i jak kształtują się Twoje „widoki na przyszłość” jest uzależniona wysokość przysługującego Ci zadośćuczynienia za doznane krzywdy? Utrata perspektyw życiowych pokrzywdzonego była jedną z okoliczności braną pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego m.in. w sprawie zawisłej przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie, zakończonej wyrokiem z dnia […]

Zadośćuczynienie pieniężne z art. 445 § 1 k.c., wypłacane na rzecz pokrzywdzonego stanowi formę naprawienia szkody niemajątkowej. Poszkodowany może uzyskać, od zobowiązanego do naprawienia szkody, należną sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zarówno cierpienia fizyczne w postaci bólu oraz cierpienia psychiczne sprowadzające się do negatywnych odczuć przeżywanych przez pokrzywdzonego, w związku z doznanymi dolegliwościami bólowymi […]