odszkodowanie

Poszkodowani często „zadośćuczynienie” i „odszkodowanie” traktują jako tożsame pojęcia. Tymczasem, pojęcia te znacznie się od siebie różnią. Odszkodowanie ma stanowić  rekompensatę szkody majątkowej (poniesione koszty, szkoda rzeczywista, utracone korzyści), którą poniósł poszkodowany. Zadośćuczynienie natomiast stanowi formę rekompensaty pieniężnej za szkodę niemajątkową (ma załagodzić przeżycia, związane z cierpieniem psychicznym lub fizycznym, których doznała osoba pokrzywdzona). Szersze omówienie […]

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanemu z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego w zakresie kwestii pojazdu? Poniżej przedstawiam przykładowy katalog roszczeń, związanych z powstaniem szkody w pojeździe, kwestią odrębną przy tego typu zdarzeniach są szkody osobowe czy szkody w mieniu przewożonym danym pojazdem. 1. Przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody Poszkodowanemu, którego pojazd podczas wypadku został uszkodzony, […]