Zadośćuczynienie

Zima, opady śniegu i zasypane nim chodniki. Na chodnikach ubita warstwa śniegu a pod nią oblodzenie. Co jeśli na takim oblodzonym, śliskim chodniku wydarzy się wypadek? Jeśli pieszy przewróci się i złamie rękę, nogę lub żebra? Kto i czy jest odpowiedzialny za utrzymanie nawierzchni chodnika w należytym stanie? Czy i kiedy pieszemu, któremu przydarzy się […]

Doznanie  uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia łączy się na ogół z bólem fizycznym i  innymi problemami zdrowotnymi oraz często problemami o podłożu psychicznym. Osoba, z której winy doszło do zdarzenia wywołującego tego rodzaju skutki, zobowiązana jest do wyrównania poszkodowanym doznanych szkód, w tym do zapłaty odszkodowania w odpowiedniej wysokości. Jaki jest charakter prawny odszkodowania z […]

Śmierć osoby najbliższej jako naruszenie dobra osobistego Kwestia zadośćuczynienia Śmierć osoby najbliższej z winy osoby trzeciej, stanowi bardzo traumatyczne przeżycie dla członków jej rodziny. Sprawca takiego nieszczęścia, jest zobowiązany do zapłacenia odpowiedniego zadośćuczynienia, mającego choć w części zrekompensować wyrządzoną w ten sposób krzywdę. Czy podstawą roszczenia w tym przedmiocie może być naruszenie dóbr osobistych osób […]

Wypadek komunikacyjny. Poszkodowana w jego wyniku doznaje znacznych uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia. Sprawa zostaje skierowana na drogę sądową w zakresie uzyskania zadośćuczynienia. Poszkodowana wnosi o zasądzenie kwoty 171.800 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przy uwzględnieniu 50% stopnia jej przyczynienia się do zaistniałego wypadku. Sąd Okręgowy wydając wyrok, w którym dokonał obniżenia wysokości wnioskowanego […]

„Poranek między Wisłą i Bugiem” emitowany przez TVP Lublin 3 często oglądam przy porannej kawie. Tym razem, tj. 17.12.2020r., miałam przyjemność być gościem programu. Tematem przewodnim rozmowy była kwestia dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynienia z tytułu m.in. wypadków komunikacyjnych czy upadków na chodniku, w wyniku których nastąpiła szkoda osobowa oraz kwestie istotne do zabezpieczenia celem późniejszego […]