Renta

Czy wiesz, że od tego w jakim jesteś wieku i jak kształtują się Twoje „widoki na przyszłość” jest uzależniona wysokość przysługującego Ci zadośćuczynienia za doznane krzywdy? Utrata perspektyw życiowych pokrzywdzonego była jedną z okoliczności braną pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego m.in. w sprawie zawisłej przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie, zakończonej wyrokiem z dnia […]

Poszkodowani często „zadośćuczynienie” i „odszkodowanie” traktują jako tożsame pojęcia. Tymczasem, pojęcia te znacznie się od siebie różnią. Odszkodowanie ma stanowić  rekompensatę szkody majątkowej (poniesione koszty, szkoda rzeczywista, utracone korzyści), którą poniósł poszkodowany. Zadośćuczynienie natomiast stanowi formę rekompensaty pieniężnej za szkodę niemajątkową (ma załagodzić przeżycia, związane z cierpieniem psychicznym lub fizycznym, których doznała osoba pokrzywdzona). Szersze omówienie […]

Weekend majowy trwa …

Aneta Bernat04 maja 2018Komentarze (0)

Czwarty maja – majówka dla wielu osób jeszcze się nie skończyła. W tym roku biorąc 3 dni urlopu mieliśmy możliwość cieszyć się bardzo długim weekendem majowym. Dziś rano, jak zwykle, włączam radio, z którego niestety dobiegają komunikaty o wypadkach na drogach … 2018 Od piątku 27 kwietnia 2018 roku do wtorku 1 maja 2018 na […]