Bez kategorii

Dla każdej osoby, która powiązana jest uczuciowo ze swoim rodzeństwem, jego śmierć oznacza ogromną traumę. Z uwagi na bardzo mocną więź psychiczną istniejącą pomiędzy spokrewnionymi w ten sposób osobami, śmierć jednej z nich, odciska się swoim piętnem na całym życiu pozostałych, przynosząc ból psychiczny oraz pustkę nie do zrekompensowania. Osoba, z winy której doszło do […]

Czy trzeba mieć kask na stoku oraz inne prawa, nakazy i zakazy obowiązujące na stoku narciarskim, których nie przestrzeganie może być powodem pomniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Prawo na stoku narciarskim – czy ma podstawę prawną? Jaką moc prawną mają regulaminy zarządzających stokiem narciarskim? A co w przypadku wypadku? Co […]

Wysokość zadośćuczynienia z tytułu śmierci dziecka nienarodzonego uzależniona jest od wielu czynników, które stały się przedmiotem licznych orzeczeń sądów polskich. W myśl wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r. (III CSK 307/13, OSNC z 2015 r., nr 12, poz. 147, LEX nr 1544410) „Wyłania się pytanie, czy dziecko nienarodzone, będące na etapie rozwoju […]

Każdemu poszkodowanemu należy się od sprawcy zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, w tym dziecka. W tym kontekście, pojawia się pytanie, czy  tego rodzaju kompensata przysługuje również w przypadku zgonu, który nastąpił w łonie matki, a więc jeszcze przed urodzeniem nasciturusa. Czy można otrzymać zadośćuczynienie za śmierć dziecka przed jego urodzeniem oraz jakimi kryteriami kierują się […]

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę ma bardzo ważne znaczenie prawne. Zgodnie bowiem z art. 117 § 1 Kodeksu cywilnego – po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Terminy przedawnienia przedmiotowego roszczenia wskazane są w art. 442 (1) w/w […]