luty 2022

Zadośćuczynienie za śmierć rodziców, stało się przedmiotem wielu orzeczeń sądowych. Warto przytoczyć w skrócie treść niektórych z nich, aby dać miarodajny obraz czym w praktyce kierują się sądy przy rozstrzyganiu spraw takiego rodzaju. Zagadnienie, jaką funkcję pełni zadośćuczynienie wypłacane z tytułu śmierci osoby bliskiej, stało się przedmiotem wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 […]

Śmierć rodzica, wskutek zajścia nieszczęśliwego wypadku, jest z całą pewnością jednym z najgorszych przeżyć dla osób dotkniętych takim nieszczęściem. Tego rodzaju zdarzenie może wywołać daleko idące skutki w psychice osób poszkodowanych, łącząc się z często z uczuciem nieprzemijającej pustki i tęsknoty za utraconym w taki sposób krewnym. Sprawca, który ponosi winę z tego tytułu, zobowiązany […]

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiego rodzeństwa, stało się przedmiotem wielu orzeczeń sądowych. Warto przytoczyć w skrócie treść niektórych z nich, aby dać miarodajny obraz czym w praktyce kierują się sądy przy rozstrzyganiu spraw takiego rodzaju. Jak stanowi wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29 września 2017 r. (sygnatura akt II Ca 288/17) „Zadośćuczynienie ma charakter […]

Zima, opady śniegu i zasypane nim chodniki. Na chodnikach ubita warstwa śniegu a pod nią oblodzenie. Co jeśli na takim oblodzonym, śliskim chodniku wydarzy się wypadek? Jeśli pieszy przewróci się i złamie rękę, nogę lub żebra? Kto i czy jest odpowiedzialny za utrzymanie nawierzchni chodnika w należytym stanie? Czy i kiedy pieszemu, któremu przydarzy się […]

Dla każdej osoby, która powiązana jest uczuciowo ze swoim rodzeństwem, jego śmierć oznacza ogromną traumę. Z uwagi na bardzo mocną więź psychiczną istniejącą pomiędzy spokrewnionymi w ten sposób osobami, śmierć jednej z nich, odciska się swoim piętnem na całym życiu pozostałych, przynosząc ból psychiczny oraz pustkę nie do zrekompensowania. Osoba, z winy której doszło do […]