listopad 2021

Doznanie  uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia łączy się na ogół z bólem fizycznym i  innymi problemami zdrowotnymi oraz często problemami o podłożu psychicznym. Osoba, z której winy doszło do zdarzenia wywołującego tego rodzaju skutki, zobowiązana jest do wyrównania poszkodowanym doznanych szkód, w tym do zapłaty odszkodowania w odpowiedniej wysokości. Jaki jest charakter prawny odszkodowania z […]

Śmierć osoby najbliższej jako naruszenie dobra osobistego Kwestia zadośćuczynienia Śmierć osoby najbliższej z winy osoby trzeciej, stanowi bardzo traumatyczne przeżycie dla członków jej rodziny. Sprawca takiego nieszczęścia, jest zobowiązany do zapłacenia odpowiedniego zadośćuczynienia, mającego choć w części zrekompensować wyrządzoną w ten sposób krzywdę. Czy podstawą roszczenia w tym przedmiocie może być naruszenie dóbr osobistych osób […]