sierpień 2021

Wbrew potocznemu rozumieniu pojęcie „odszkodowanie” nie  obejmuje wszelkiego wyrównania szkód, do jakiego zobowiązany jest sprawca wypadku. W ujęciu prawnym istnieją bowiem dwie postaci takiego obowiązku, a mianowicie „odszkodowanie” oraz „zadośćuczynienie”, pomiędzy którymi występują zasadnicze różnice. Na czym polegają różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem i czym charakteryzują się obydwie instytucje prawne, opisuje niniejszy artykuł. Odszkodowania a […]